VEILIGHEID EN MILIEU DE STOLP

BRANDPREVENTIE EN VEILIGHEID

Om de accommodatie zo veilig mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • De accommodaties zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met een rookmelder in iedere ruimte.
 • De brandblusmiddelen worden jaarlijks geïnspecteerd en verzegeld. Er is een evacuatieplan en in ieder dagverblijf hangt een plattegrond met de vluchtroutes.
 • Alle buitendeuren zijn voorzien van panieksloten. Deze kunnen dus altijd zonder sleutel van binnenuit geopend worden.
 • De accommodaties zijn geheel voorzien van noodverlichting met vluchtroute aanduiding.
 • De eigenaren beschikken over een diploma bedrijfshulpverlener, o.a. brandpreventie, EHBO, ontruiming.
 • Onze accommodaties zijn gekeurd volgens de Scope 10 keuring. Daarbij komt een bevoegd inspecteur onze elektrische installatie keuren op brandveiligheid.

SPEELTOESTELLEN

Onze speeltoestellen voldoen aan de veiligheids eisen, ze beschikken over een type goedkeuring en ze worden maandelijks gecontroleerd. Tevens ligt er een goedgekeurde valdempende ondergrond onder.

LEGIONELLA BESTRIJDING

In het kader van preventieve legionella bestrijding is de waterleiding volgens de laatste eisen aangelegd. Tevens is er een risico analyse en beheersplan opgesteld. Onderdeel van dit beheersplan is het regelmatig doorspoelen van de douches met heet water en het periodiek bemonsteren van het tapwater.

MILIEU

Om het milieu zo veel mogelijk te sparen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Het afval wordt gescheiden ingezameld zodat het zo veel mogelijk kan worden gerecycled. Wij scheiden het afval in: etensresten, papier, glas, plastic flessen, metaal en restafval.
 • Stolp III is voorzien van een warmtepomp. Deze is gekoppeld aan de vloerverwarming en een boiler waar het tapwater tot 40 graden wordt voorverwarmd. De gaskachel verwarmt het tapwater dus alleen van 40 tot 65 graden. Het gasverbruik en de daarbij behorende uitstoot zijn hierdoor zeer beperkt.
 • Stolp III is voorzien van een warmwater circulatie systeem. Hierdoor gaat er zo weinig mogelijk water verloren voordat er warm water uit de kraan komt.
 • Om het verlies aan warmte zo veel mogelijk te beperken zijn alle buitendeuren voorzien van een deur dranger zodat deze zo snel mogelijk weer dicht is.
 • Alle toiletten zijn afgesteld op een laag waterverbruik.
 • Het watergebruik van de douches is niet geknepen. Wij leggen de verantwoording voor het beperken van het waterverbruik bij u.