Geschiedenis De Stolp Texel

Groepsaccommodatie De Stolp is van oorsprong een agrarisch familiebedrijf waar door de jaren heen het toerisme steeds meer de overhand kreeg. Na de overname door reeds de vierde generatie familie Commandeur is er geen plaats meer voor de agrarische tak en richt het bedrijf zich geheel op het toerisme.

1938

Oorspronkelijk bestond het bedrijf alleen uit een stolpboerderij van een paar honderd jaar oud. Door een zware storm tijdens een verbouwing is het dak over het vierkant heen gewaaid waarna er een nieuwe stolpboerderij werd gebouwd in 1938. Na de verbouwing werden hier toen de eerste groepen in ondergebracht en is de toeristische verhuur ontstaan. 

1940-1945

In de Tweede Wereldoorlog werd De Stolp bezet. Net na de oorlog is De Stolp ook nog gebruikt als school, omdat het oorspronkelijke schoolgebouw verwoest was. Tot 1975 werd De Stolp gecombineerd gebruikt als koeien en schapenstal en als groepsverblijf.

1975

In 1975 werd het hooivak voorzien van een zolder en werden de koeienstallen verbouwd tot slaapkamers. Na de verbouwing was er voor vee geen plaats meer in de Stolp. De Stolp was vanaf toen permanent in gebruik als groepsverblijf.    

1985 Stolp II voor schapen en toeristen

In 1985 werd Stolp II gebouwd met als doel er in de winter schapen in te laten lammen en in de zomermaanden toeristen te herbergen. Toen bleek dat dit niet haalbaar was is er een aparte schapenstal gebouwd zodat Stolp II uitsluitend voor de verhuur gebruikt kon worden.

2001-2005 groepsaccommodatie Stolp III gebouwd

Nu er geen schapen meer op het bedrijf aanwezig zijn, besloten de huidige eigenaren de schapenstal te verbouwen tot een nieuw groepsverblijf Stolp III. Zij hebben het gebouw helemaal zelf gebouwd. Ze zijn daar mee begonnen in 2001 en het gebouw ging open in 2005. Om de accommodatie wat meer uitstraling te geven wilden de eigenaren er een thema aan verbinden in de vorm van country western stijl. Daar wordt tot op heden nog volop aan gewerkt door de eigenaren zelf.

2010-2015 nieuwbouw van de oorspronkelijke stolpboerderij

De oorspronkelijke stolpboerderij is gesloopt en herbouwd zodat deze weer aan de moderne eisen van deze tijd voldoet. Dit wordt grotendeels door de eigenaren uitgevoerd.